Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα του ταξιδιώτη-χρήστη (εφεξής «ο χρήστης») χρησιμοποιούνται από την εταιρεία MOVVIN IKE    (εφεξής «η εταιρεία») κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της.

Ενημερώνεται επίσης ο χρήστης για τη δυνατότητα επικοινωνίας του με την εταιρεία σε περίπτωση αποριών σχετικά με τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών πληροφοριών που ο χρήστης παρέχει στην εταιρεία είναι κορυφαία προτεραιότητα για αυτήν. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, αποδέχεται τις ενέργειες που περιγράφονται στην εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Κάθε δεδομένο που υποβάλλεται, συλλέγεται, οργανώνεται και διατηρείται από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν μεταφέρει, πωλεί ή μισθώνει τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη. Υπό την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης, το παρόν έγγραφο πραγματεύεται αποκλειστικά τη συλλογή δεδομένων από την εταιρεία «MOVVIN IKE  ».

Οι παρόντες όροι Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης θέσης σε δρομολόγιο που προσφέρεται μέσα από τη σχετική αυτοματοποιημένη πλατφόρμα από μέρους του χρήστη, ζητούνται από αυτόν οι εξής πληροφορίες:
  1. ονοματεπώνυμο
  2. ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail)
  3. διεύθυνση κατοικίας
  4. εθνικότητα (για την περίπτωση εκείνη που είναι απαραίτητη η προσκόμιση άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας ή VISA ή άλλο απαιτούμενο ταξιδιωτικό έγγραφο εξεταζόμενο κατά περίπτωση)
  5. τηλέφωνο επικοινωνίας.
  Σε περίπτωση που θελήσει να προβεί τελικά σε ολοκληρωμένη κράτηση, θα πρέπει να καταχωρήσει επιπλέον την ημερομηνία γέννησής του, αλλά και να δηλώσει σε σχετική επιλογή της ιστοσελίδας ότι φέρει ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, καθώς και άδεια διαμονής σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, τα οποία είναι υποχρεωμένος να φέρει μαζί του καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού του. Σε περίπτωση δε διεθνούς δρομολογίου, ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να φέρει το απαιτούμενο κατά περίπτωση ταξιδιωτικό έγγραφο για το συγκεκριμένο ταξίδι.
 2. Τα ως άνω στοιχεία αποθηκεύονται στον server όπου βρίσκεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του χρήστη.
 3. Κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία για την επικοινωνία της με το χρήστη και την εξυπηρέτησή του. Δεν αποκλείεται να αποστείλει και περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) στο μέλλον.
 4. Ο λόγος που τα ανωτέρω στοιχεία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την εταιρεία είναι η διευκόλυνση και σωστή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών της, η οποία στηρίζεται στην κατά το δυνατόν ταχύτερη διατύπωση του αιτήματος του χρήστη και στην ανταπόκριση στην παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρείας.
 5. Για την παροχή μιας υπηρεσίας από συνεργαζόμενη επιχείρηση, δεν αποκλείεται η εταιρεία να μοιραστεί μαζί της και μόνο μαζί με το συγκεκριμένο συνεργάτη τις ως άνω πληροφορίες του χρήστη.
 6. Η εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή να κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες, αν τούτο απαιτείται από το Νόμο (π.χ. κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήσης, δυνάμει εν γένει δικαστικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο έρευνας). Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την αποτροπή ή τη δίωξη εγκληματικών ενεργειών.
 7. Κάνοντας χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών κράτησης θέσεων, ο χρήστης συναινεί στη συλλογή και στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που έχει παραχωρήσει στην εταιρεία, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω στην Πολιτική Απορρήτου και στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
 8. Μετά τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας, ο χρήστης μπορεί  να κάνει σχόλια που θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό το προφίλ που αυτός χρησιμοποιεί εκεί και για το περιεχόμενο των οποίων μόνο αυτός θα είναι υπεύθυνος.

ΙΙ. COOKIES

(Δεδομένα ιστοχώρου στον υπολογιστή του χρήστη)

 1. Η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies ώστε ο ίδιος χρήστης να αναγνωρίζεται από τον ιστοχώρο της όταν επιστρέψει σε αυτόν και, με βάση τις επιλογές που έχει ήδη κάνει (π.χ. γλώσσα, αναζήτηση δρομολογίων), να διευκολύνει την αναζήτησή του, αρχικά, αλλά και την παροχή υπηρεσιών από μέρους της στη συνέχεια.
  Ο χρήστης δύναται να εντοπίσει τα cookies στις ρυθμίσεις του δικού του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και να διαχειριστεί τις προτιμήσεις του.
  ΜΟΝΟ η εταιρεία έχει πρόσβαση και δύναται να χρησιμοποιήσει τα cookies της.
 2. Η διάρκεια ύπαρξης των cookies και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα χρήσης τους από την εταιρεία εξαρτάται από τον τύπο τους. Ωστόσο, ο χρήστης έχει δικαίωμα να τα διαγράψει από το πρόγραμμα περιήγησής του στο διαδίκτυο οποτεδήποτε.

ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε χρήστη υπόκειται στους παρόντες όρους και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. Η εταιρεία τηρεί εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη-εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και την κατάχρηση αυτών. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα επιχειρηματικά συστήματα και διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεομένων που παραχωρούνται στην εταιρεία, ενώ πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε αρμόδιο προσωπικό κατά το εργάσιμο ωράριο. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία, οι συνεργαζόμενες εταιρείες ή οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στη λειτουργία της εταιρείας και στην παροχή των υπηρεσιών της, λαμβάνει γνώση στοιχείων πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού. Η εταιρεία δεν συλλέγει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών του χρήστη. Η μόνη συλλογή και επεξεργασία τέτοιων στοιχείων γίνεται με ασφαλή τρόπο μέσω του διεθνούς συστήματος πληρωμών PayPal. Το τελευταίο αναλαμβάνει την πλήρη προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας απέναντι στην εταιρεία.
 2. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία δεν απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, παρά μόνο με την επίβλεψη ενήλικα, γονέα ή νομίμου κηδεμόνα. Σε περίπτωση λήψης δεδομένων από ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, η εταιρεία έχει το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να τα διαγράψει.
 3. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και το Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

IV. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1. Ο χρήστης διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να μεταβάλει τις προσωπικές πληροφορίες που παραχωρεί στην εταιρεία. Δυνάμει του δικαιώματος αυτού μπορεί να αιτηθεί την επισκόπηση, επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων του οποτεδήποτε και χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, επικοινωνώντας ηλεκτρονικά με την εταιρεία στη διεύθυνση info@movvin.com, δίνοντας πρώτα τα στοιχεία της ταυτότητάς του προς αποφυγή πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα ατόμων μη-εξουσιοδοτημένων προς τούτο.

V. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 1. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιηθούν μεταβολές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι μεταβολές αυτές θα αναρτώνται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.movvin.com. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να προσφεύγει στους παρόντες όρους προκειμένου να ενημερώνεται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών, αλλά και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά προς τις εν λόγω ενέργειες.