Όροι και Προυποθέσεις

Α. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – Ιδιοκτησία της ιστοσελίδας

Η MOVVIN IKE (εφεξής «η εταιρεία») έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα http://www.movvin.com για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους ταξιδιώτες χρήστες της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στο πλαίσιο της ιστοσελίδας (εφεξής «χρήστες» ή «ο χρήστης»).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κατά διαστήματα- διέπουν όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας που παρέχονται μέσω της χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας, μέσω οποιασδήποτε «έξυπνης» τηλεφωνικής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς, με τη χρήση των ηλεκτρονικών πλατφόρμων Facebook και λοιπών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μέσω κάποιας από τις ανωτέρω πλατφόρμες, αυτόματα ο χρήστης αποδέχεται και βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δηλώνει δε ότι συμμορφώνεται με αυτούς, όπως αναλύονται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Β.

 1. Αντικείμενο Υπηρεσιών

  1. Η εταιρεία προσφέρει μία εξατομικευμένη υπηρεσία η οποία μεριμνά για τις ανάγκες του κάθε ταξιδιώτη - χρήστη που θα απευθυνθεί σε αυτήν.
  2. Διαχειρίζεται μία πλατφόρμα κρατήσεων που συνδέει επαγγελματίες οδηγούς ή ιδιοκτήτες αδειοδοτημένων οχημάτων δημόσιας χρήσης αφενός και χρήστες υπηρεσιών μετακίνησης αφετέρου, εξασφαλίζοντας θέσεις μετακίνησης μέσω των οχημάτων αυτών (minivans 9 θέσεων, λεωφορεία 50 θέσεων και γενικά των οχημάτων εκείνων τα οποία ρητά περιγράφονται κατά περίπτωση στην ως άνω πλατφόρμα). Οι χρήστες αναζητούν το δρομολόγιο της επιλογής τους μέσω της ειδικά κατασκευασμένης προς τούτο πλατφόρμας και, εφόσον το δρομολόγιο αυτό προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας, ολοκληρώνουν την κράτηση επιλέγοντας ημερομηνία, αριθμό θέσεων και –αν υπάρχει – εκπτωτική κατηγορία, πληρώνοντας για την υπηρεσία μεταφοράς  ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας.
  3. Ειδικότερα: Ο χρήστης θα ανατρέχει στη σελίδα της εταιρείας και στη μηχανή αναζήτησης, όπου θα μπορεί να κάνει αναζήτηση των διαδρομών που επιθυμεί, να ελέγξει τη διαθεσιμότητα στα υπάρχοντα μέσα μετακίνησης, επιλέγοντας μεταξύ των διαθέσιμων σημείων αναχώρησης («από …»), άφιξης («προς…») ή και τα δύο, από όσα εμπεριέχονται στη μηχανή αναζήτησης της πλατφόρμας, ημερομηνία (ή εύρος ημερομηνιών) των προτεινόμενων διαδρομών και τον αριθμό θέσεων που επιθυμεί να κλείσει ή να ναυλώσει. Με την πραγματοποίηση της αναζήτησης, θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη ημερομηνία (ή ημερομηνίες) όλες οι διαθέσιμες διαδρομές (από/προς) τον προορισμό ανά τύπο διαδρομής, καθώς και η τιμή ανά θέση ή όχημα κατά περίπτωση.  
  4. Κατά την χρήση της πλατφόρμας MOVVIN θα μπορεί κανείς να εγγραφεί ως χρήστης είτε μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, είτε καταχωρώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) και έναν κωδικό ασφαλείας της επιθυμίας του, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που θελήσει να κάνει κράτηση θα πρέπει να καταχωρήσει επιπλέον την ημερομηνία γέννησής του, αλλά και να δηλώσει σε σχετική επιλογή της ιστοσελίδας ότι φέρει ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, καθώς και άδεια διαμονής σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, τα οποία είναι υποχρεωμένος να φέρει μαζί του καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού του. Σε περίπτωση δε διεθνούς δρομολογίου, ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να φέρει το απαιτούμενο κατά περίπτωση ταξιδιωτικό έγγραφο για το συγκεκριμένο ταξίδι.
  5. Η πληρωμή για αγορές από τον χρήστη θα γίνεται μέσω λογαριασμού PayPal (με χρεωστική/πιστωτική κάρτα). Το τελικό ποσό που θα εμφανίζεται προς πληρωμή θα συμπεριλαμβάνει όλες τις χρεώσεις του PayPal.  
  6. Το αποδεικτικό πληρωμής θα επέχει και θέση κάρτας επιβίβασης στο όχημα.
  7. Σε πραγματικό χρόνο, οι οδηγοί – ιδιοκτήτες οχημάτων διαχειρίζονται τις κρατήσεις και τα δρομολόγια, μέσα από αντίστοιχη πλατφόρμα κρατήσεων.
 2. Δήλωση αποποίησης ευθύνης – Καταναλωτική συμπεριφορά

  1. Η εταιρεία συμμετέχει στη διαδικασία κράτησης θέσεων ως διαμεσολαβητής και όχι ως αγοραστής ή πωλητής των υπηρεσιών. Συνεπώς, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών μεταφοράς. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εταιρεία, οι υπάλληλοί της, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι, οι θυγατρικές εταιρείες, ή άλλοι εμπλεκόμενοι στη δημιουργία, τη χορηγία και την προώθηση ή με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας δεν ευθύνονται για:
   1. Οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια στην πελατεία ή τη φήμη ή απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση.
   2. Οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα της εταιρείας.
   3. Υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες.
   4. Οποιεσδήποτε φθορές, απώλειες ή χρεώσεις, όποτε θέλει προκύψουν ή υπέστη ο χρήστης έπειτα από τη χρήση ή σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας.
   5. Τυχόν τραυματισμούς, φθορές ιδιοκτησίας, θανάτους ή άλλες επακόλουθες φθορές, απώλειες ή χρεώσεις υπέστη ή προκάλεσε ο χρήστης μετά από τυχόν προηγούμενη πράξη, παραβίαση, (βαρειά) αμέλεια, σφάλμα, σκόπιμο πταίσμα, παράλειψη, μη εκτέλεση, ψευδή δήλωση, αδικοπραξία που αποδίδεται σε κάποιον από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, οι υπηρεσίες παρέχονται ή προωθούνται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης ακύρωσης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο  λόγο πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας.
  2. Επίσης, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την υποβολή, συλλογή, παρακράτηση ή πληρωμή τυχόν φόρων από τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται ή προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας.
  3. Ακόμη, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για ενέργειες ανεξαρτήτων ατόμων ή οργανισμών, οπουδήποτε κι αν τελούνται, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα άμεσης ή έμμεσης πληροφορίας που συμπεριλαμβάνεται ή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της, ανεξαρτήτως του αν η συγκεκριμένη πληροφορία παρέχεται από την εταιρεία ή τρίτο μέρος.
  4. Η εταιρεία δεν εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα, το ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της θα είναι πάντοτε επικαιροποιημένο, ασφαλές, χωρίς λάθη, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών και ότι οι παρεπόμενες αυτού ενέργειες δε θα ενέχουν σφάλματα ή θα είναι απόλυτα ακριβείς.
  5. Για τους παραπάνω λόγους, οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς και ό,τι αφορά στην κράτηση, θα παρέχονται όπως αυτά παρέχονται στην εταιρεία από τους συνεργαζόμενους φορείς.
  6. Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή φυλάσσονται μέσω της ιστοσελίδας επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη και την δική του ευθύνη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι θα πρέπει να αξιολογεί τα περιεχόμενα και ότι είναι απολύτως υπεύθυνος για οποιονδήποτε κίνδυνο θέλει προκύψει από οποιοδήποτε περιεχόμενο.
  7. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές και δεν προβαίνει σε συστάσεις ούτε πρέπει να θεωρείται ως πρόταση για κάθε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση επένδυσης ή γενικώς συμμετοχής στα κέρδη ή άλλες ασφάλειες της εταιρείας. Τα πραγματικά αποτελέσματα και εμφανίσεις ενδέχεται να διαφέρουν στην πράξη, ενώ παλαιότερες τιμολογήσεις δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη ως ασφαλής δείκτης για μελλοντικές ενέργειες.
  8. Για κάθε πράξη που αφορά στη σωστή λειτουργία και νόμιμη κυκλοφορία του εκάστοτε οχήματος υπεύθυνος είναι ο κύριος αυτού και μόνο. Αντίστοιχα υπεύθυνος αποζημίωσης για οποιαδήποτε αιτία άπτεται της μη-νόμιμης αδειοδότησης ή κυκλοφορίας του οχήματος, υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο κύριος αυτού.
  9. Ο κύριος του εκάστοτε οχήματος όπου πραγματοποιείται η κράτηση θέσης μέσω της πλατφόρμας είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση αυτού και δη για αστική ευθύνη από σωματικές βλάβες σε τρίτους και επιβάτες απεριόριστα και υλικές ζημιές σε τρίτους.
  10. Σημειώνεται ρητά ότι για τυχόν ζημία που ενδεχομένως προκαλέσουν επιβάτες του οχήματος – χρήστες της πλατφόρμας, αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί και όχι η εταιρεία.
  11. Σε κάθε περίπτωση και για όσα ρητά δεν προβλέπονται στον παρόντα όρο, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία όπως ισχύει.
 3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου της ιστοσελίδας, που συμπεριλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, σε όλα τα έγγραφα, αρχεία, κείμενα, εικόνες, γραφικά και επισυνάψεις, όπως επίσης και η γενική περιγραφή της ιστοσελίδας και κυρίως η μορφή της πλατφόρμας αναζήτησης, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά και αποτελούν ιδιοκτησία άλλης συνεργαζόμενης εταιρείας, και προστατεύονται από την κείμενη ελληνική, ευρωπαϊκή νομοθεσία και διεθνή νομοθεσία.
  2. Η εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες την αντιγραφή και εκτύπωση τμήματος κειμένων της ιστοσελίδας της, πλην εκείνων που ρητά προσδιορίζονται ως ιδιοκτησία τρίτου μέρους, για μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι κάθε αντιγραφή ή τμήμα αυτών των κειμένων ή σελίδων που αποκτούνται διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών. Εκτός από την περιορισμένη άδεια, κανένα άλλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν πρέπει να παρερμηνεύεται ως εγγυητικό άλλου επιπλέον δικαιώματος ή άδειας επί άλλου πνευματικού δικαιώματος, πατέντας ή σήματος της εταιρείας ή άλλου τρίτου μέρους. Ουδέν λογότυπο ή σήμα της εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αναπαραχθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.
  3. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, αντιγραφή για εμπορικούς λόγους, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του πλήρους περιεχομένου της ιστοσελίδας με κάθε μορφή, που θα βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και/ή στα περιεχόμενά της ή στις συμπεριλαμβανόμενες σε αυτήν άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης, απαγορεύεται. Ουδεμία παραπομπή που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.  
 4. Δικαίωμα χρήσης πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες

  1. Ουδεμία πληροφορία που παρέχεται στην εταιρεία από το χρήστη της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, περιλήψεων ή άλλων σχετικών στοιχείων) θεωρείται εμπιστευτική. Η εταιρεία δύναται να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει όλα ή μέρος τέτοιων πληροφοριών προς τον σκοπό της ανάπτυξης, δημιουργίας και προώθησης των προϊόντων της.
 5. Ιστοσελίδες και περιεχόμενο τρίτων μερών – ιστοσελίδες άλλων

  1. Τρίτα μέρη, όπως για παράδειγμα συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, στα οποία ανήκουν τυχόν τμήματα ή παραπομπές της παρούσας ιστοσελίδας, φέρουν αποκλειστικά πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την αξιοπιστία του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους.
  2. Η εταιρεία δεν εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών για την από μέρους τους χρήση περιεχομένων που ανήκουν σε τρίτα μέρα και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της. Οι χρήστες οφείλουν να έχουν την άδεια του τρίτου μέρους για τη χρήση ή αποθήκευση των περιεχομένων αυτών. Περιεχόμενα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να μεταβληθούν, ούτε είναι δυνατόν να εμφανίζεται τυχόν σημείωση συγγραφέα ή πνευματικών δικαιωμάτων πριν την ύπαρξη προηγούμενης συναίνεσης.
  3. Η έκθεση περιεχομένων όπως τα ανωτέρω παρέχεται από την εταιρεία προς τον σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών της ιστοσελίδας της και η εταιρεία σε καμία περίπτωση υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενα αυτά.
 6. Μεταβιβάσεις λογισμικού

  1. Η χρήση λογισμικού που «κατεβαίνει» μέσω της ιστοσελίδας υπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και στην αξιολόγηση πιθανών κινδύνων από μέρους του χρήστη, μετά από προσωπική επιβεβαίωση συμβατότητας του υπολογιστή του με αυτό και τη μη-ύπαρξη ιών.
 7. Μεταβολές στην ιστοσελίδα

  1. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές, να αποσύρει μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε μεταβολή θα επιφέρει τα αποτελέσματά της από την στιγμή που ο χρήστης θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας μετά την ανάρτηση της μεταβολής αυτής. Ουδείς χρήστης δικαιούται αποζημίωσης στη βάση της αδυναμίας χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας.
 8. Ερωτήσεις

  1. Τυχόν ερωτήσεις των χρηστών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: info@movvin.com.
 9. Πολιτική εμπιστευτικότητας

  1. Η εταιρεία θεωρεί προτεραιότητά της τη διαφύλαξη των  προσωπικών στοιχείων που της παρέχουν οι χρήστες στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών της και είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξή τους.
  2. Παρακάτω περιγράφονται οι όροι της πολιτικής εμπιστευτικότητας που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών από μέρους της εταιρείας, με τους οποίους συμφωνεί ανεπιφύλακτα ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αυτής και των υπηρεσιών αυτών, κατόπιν προσεκτικής ανάγνωσής τους. Τυχόν διαμάχη που θέλει προκύψει από τους όρους αυτούς, επιλύεται δυνάμει των παρόντων όρων, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, που συμπεριλαμβάνεται επίσης στην παρούσα ιστοσελίδα, και των οδηγιών και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  3. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν τροποποιήσεις στους όρους της πολιτικής εμπιστευτικότητας. Είναι ευθύνη του χρήστη να ενημερώνεται για την πιο πρόσφατη διατύπωσή τους πριν από κάθε χρήση της ιστοσελίδας.
  4. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ζητούνται από την εταιρεία και τους συνεργαζόμενους φορείς εξυπηρετούν την παρακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ΔΕΝ ζητούνται αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία, αλλά πληροφορίες για τον αριθμό των επισκεπτών της σελίδας και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Είναι δυνατό να γίνει κοινή χρήση των πληροφοριών αυτών με άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες και τρίτα μέρη.
  5. Σε ό,τι αφορά στα προσωπικά δεδομένα, αυτά ζητούνται από την εταιρεία ΜΟΝΟ σε περίπτωση πραγματοποίησης εγγραφής για την παροχή των υπηρεσιών της και είναι όσα περιγράφονται στον όρο Β.1. του παρόντος. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο των προσωπικών δεδομένων που της έχουν παραχωρήσει οι χρήστες και να το επεξεργαστεί ή να αποστείλει στοιχεία σε συνεργαζόμενα μέρη προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης της παροχής των υπηρεσιών της και μόνο. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών. (Για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τα cookies και την εν γένει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, βλ. την αντίστοιχη στην ιστοσελίδα).
  6. Δεν αποκλείεται διανομή πληροφοριών από την εταιρεία ή συνεργαζόμενους φορείς να λάβει χώρα μέσω αποστολής e-mail. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες, μπορεί να επιλέξει να μην το κάνει, στέλνοντας σχετικό e-mail στην εταιρεία στη διεύθυνση: info@movvin.com.
  7. Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες της εταιρείας απευθύνονται σε ενήλικες, ήτοι άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο αυτών. Η εταιρεία ουδέποτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικές με ανηλίκους.
  8. Η εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή να κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες, αν τούτο απαιτείται από το Νόμο (π.χ. κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήσης, δυνάμει εν γένει δικαστικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο έρευνας). Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την αποτροπή ή τη δίωξη εγκληματικών ενεργειών ή προκειμένου να αποφύγει παράνομη δραστηριότητα ή πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο το διαδίκτυο ή γεννούν κινδύνους για την ιστοσελίδα.
  9. Η εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι στη διάθεση των χρηστών για οποιαδήποτε διευκρίνιση των ανωτέρω, μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση: info@movvin.com.
 10. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Υποχρεώσεις χρήστη

  1. Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Κράτηση θέσης που αφορά σε ανήλικο, θα πρέπει να πραγματοποιείται από το νόμιμο κηδεμόνα του και αμφότεροι να έχουν στην κατοχή τους κατά την πραγματοποίηση του δρομολογίου τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίησή τους.
  2. Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της εταιρείας ή αιτείται τις υπηρεσίες της ατομικά και για τον εαυτό του και όχι για κάποιον άλλον, εκτός από την περίπτωση πραγματοποίησης ομαδικής κράτησης θέσεων. Σε περίπτωση πραγματοποίησης εγγραφής και την παραχώρηση από την εταιρεία στο χρήστη ονόματος χρήστη ή/και κωδικού πρόσβασης, ο χρήστης συμφωνεί να διαφυλάσσει τα στοιχεία αυτά και να ειδοποιεί την εταιρεία άμεσα αν εντοπίσει οποιαδήποτε μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του προσωπικού του ονόματος χρήστη ή/και κωδικού πρόσβασης και να είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από αυτήν τη μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή ζημία.
  3. Ο χρήστης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην ιστοσελίδα και των σχετικών χρεώσεων τρίτων μερών (π.χ. χρεώσεις τηλεφωνικών λογαριασμών και παρόχων σύνδεσης διαδικτύου).
  4. Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της εταιρείας σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ακόμη και στην περίπτωση που, λόγω μη-εξουσιοδοτημένης χρήσης της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών της εταιρείας από την πλευρά του χρήστη, προκύψει ζημία ή απώλεια σε άλλον, ο οποίος στη συνέχεια στραφεί νομικά κατά της εταιρείας, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την εταιρεία για κάθε ζημία θέλει προκύψει από τη σχετική αξίωση.
  5. Ο χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση:
   1. Να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες, για τις οποίες θα ενημερωθεί από την εταιρεία εν καιρώ και να μη τη χρησιμοποιεί για λόγο διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή από κάθε λόγο που κατά καιρούς μπορεί να δηλώσει η εταιρεία.
   2. Να μην ενεργεί, κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, εν γνώσει του ή ακούσια, αντίθετα προς το Νόμο, τους κανόνες καλής πίστης, τις οδηγίες και αποφάσεις κάθε αρμόδιας Αρχής.
   3. Να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για μη-εξουσιοδοτημένη προσπάθεια πρόσβασης στα συστήματα της εταιρείας και κάθε άλλου τρίτου μέρους.
   4. Να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων ή για να συμβάλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από το Νόμο.
   5. Να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να μεταφέρει υλικό επικίνδυνο, προσβλητικό ή απειλητικό ή που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων μερών ή που έχει σκοπό να προκαλέσει αναστάτωση, παρενόχληση ή περιττή ανησυχία σε κάθε τρίτο μέρος ή να στείλει μηνύματα που ο χρήστης γνωρίζει ότι είναι λανθασμένα ή να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για παρόμοιους σκοπούς.
   6. Να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή πράξη εναντίον του για κάθε χρήση της ιστοσελίδας και, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος από την εταιρεία, να διακόπτει άμεσα την πράξη εξαιτίας της οποίας επιβλήθηκε η επιβάρυνση.
   7. Να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει τα στοιχεία εγγραφής. Είναι υποχρέωση του χρήστη να επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία εγγραφής του είναι επίκαιρα και ισχύουν.
 11. Επιστροφή χρημάτων – αποζημίωση – ακυρώσεις

  1. Επιστροφή χρημάτων για μη-εκτέλεση του δρομολογίου κατ’ αρχήν, δεν γίνεται.
  2. Ειδικότερα:
   1. Σε περίπτωση που το δρομολόγιο δεν εκτελεστεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή ακύρωση με υπαιτιότητα του χρήστη, αυτός δεν λαμβάνει πίσω το αντίτιμο της κράτησής του.
   2. Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης:
    • Τουλάχιστον 48-24 ώρες πριν την εκτέλεση του δρομολογίου (εκδρομές/απλή μετάβαση), επιστρέφεται το 100% του κόστους κράτησης, όχι όμως και ο φόρος πληρωμής PayPal.
    • Τουλάχιστον 24-12 ώρες πριν την εκτέλεση του δρομολογίου (εκδρομές/απλή μετάβαση), επιστρέφεται το 50%  του κόστους κράτησης, όχι όμως και ο φόρος πληρωμής μέσω PayPal.
    • Το μέγιστο 12 ώρες πριν την εκτέλεση του δρομολογίου (εκδρομές/απλή μετάβαση), επιστρέφεται το 10%  του κόστους κράτησης, όχι όμως και ο φόρος πληρωμής μέσω PayPal.
    Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο φόρος πληρωμής μέσω PayPal δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί.
   3. Σε περίπτωση που το δρομολόγιο δεν εκτελεστεί με υπαιτιότητα του συνεργάτη – κυρίου του οχήματος, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στον τελευταίο για την τυχόν επιστροφή του αντιτίμου της κράτησης.
   4. Σε περίπτωση που το δρομολόγιο δεν εκτελεστεί ή υπάρξει παρανόηση με υπαιτιότητα της εταιρείας και εφόσον αυτή αποδειχθεί, καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, αστικές ταραχές) ή απεργίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του χρήστη, εκδίδεται πιστωτικό κουπόνι από την εταιρεία στο όνομα του δικαιούχου με τρίμηνη ισχύ, κατά την οποία ο χρήστης θα πρέπει να εκτελέσει το δρομολόγιο εξαργυρώνοντάς το εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.
  3. Κατ’ εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η εξέταση έγγραφων αιτήσεων των χρηστών για επιστροφές αντιτίμου. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του χρήστη είναι δυνατό να γίνει είτε με μετρητά είτε και με έκδοση πιστωτικού κουπονιού με δυνατότητα προσαρμογής, κατά περίπτωση, σε ό,τι αφορά στη διάρκεια και στις περιόδους ισχύος, καθώς και στον προορισμό του επιβάτη. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να αποδεχθεί ή όχι τα ανωτέρω αιτήματα.
  4. Για όσα δεν προβλέπονται στο παρόν, εφαρμοστέα είναι τα οριζόμενα στη σχετική ελληνική  νομοθεσία.
 12. Λοιποί όροι και προϋποθέσεις – Τροποποίηση των όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο

  1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και η παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και την σχετική νομοθεσία όπως τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύπτει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και την τοπική αρμοδιότητα όπως ισχύει.
  2. Οι παρόντες όροι συνιστούν συμφωνία μεταξύ κάθε χρήστη και της εταιρείας και διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες. Υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, ακόμη και έγγραφης, ανάμεσα σε οποιονδήποτε χρήστη και στην εταιρεία αναφορικά προς τη χρήση της ιστοσελίδας.
  3. Το πρωτότυπο κείμενο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, πρωτίστως στην αγγλική. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και μετάφραση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν από αυτήν δικαιώματα πέραν των όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω στο παρόν κείμενο. Αν υπάρξει διαφωνία σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχία ή διαφορά μεταξύ του ελληνικού κειμένου και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής του, υπερισχύει το περιεχόμενο του ελληνικού κειμένου.
  4. Τυχόν ακυρωσία, ακυρότητα ή εν γένει μη-εφαρμογή μίας εκ των διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δε συνεπάγεται μη-δεσμευτικότητα των υπολοίπων όρων και ο χρήστης εξακολουθεί να δεσμεύεται από αυτούς.
  5. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται οποτεδήποτε από την εταιρεία, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με νέα έγγραφη συμφωνία που θα ενσωματώνεται σε αυτήν, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να προσφεύγει στους παρόντες όρους προκειμένου να ενημερώνεται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών, αλλά και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά προς τις εν λόγω ενέργειες